Upcoming Events

Agile Project Management Essentials

Արման Գրիգորյան /
2020-04-20

MS Excel from 0 practical course

Անի Հարությունյան /
2020-04-10

SMM Architecture

Արման Չիլինգարյան /
2020-04-14

HR Accounting

Սուսաննա Ամիրյան /
2020-04-20

Sales DNA

Andrey Golovanov /
2020-04-28

Software testing fundamentals (Manual QA)

Վարդան Խալաթյան /
2020-04-22

SEO: A to Z

Արաքս Նալբանդյան /
2020-04-25

Image Alt

How to become one of us?

Joining our courses you not only become a BDG student, but also a member of the big BDG Family. Our team spares no effort in giving you knowledge, experience and chance to find yourself in a field you prefer. BDG creates a platform, where you can reach the best specialists, as well as communicate and share your knowledge and experience with other BDG members. We have a huge list of benefits that is designed specially for you. We collaborate with the best employers and together we try to pave your way. Your success is our mission.

Our success stories

BDG | Success Story - Tamara Afrikyan

Tamara Afrikyan

Tamara has a background in marketing and decided to take part in our "Business English" and "SMM Architecture" courses. Tamara started working as an SMM specialist at NeuroHub Business Academy.

Tamara Afrikyan , SMM specialist

BDG Success story | Lilit Gevorgyan

Լիլիթ Գևորգյան

Լիլիթն ավարտել է Business Development Group-ի «HR Management» և «Technical Recruitment» դասընթացները։ Այժմ «FreeDOM Development CJSC» ընկերությունում HR Specialist/Recruiter է:

Լիլիթ Գևորգյան, HR Specialist | Recruiter

BDG Success Story | Suren Ohanjanyan

Սուրեն Օհանջանյան

Սուրենն ավարտել է Business Development Group-ի «Product Management» դասընթացը: Այժմ «Joomag Armenia» ընկերությունում Product Management Intern է:

Product Management Intern, Joomag Armenia

BDG Success Story | Zara Davtyan

Զառա Դավթյան

Զառան ավարտել է Business Development Group-ի «Agile Project Management + Scrum Certification» դասընթացը։ Այժմ նա աշխատում է VOLO ընկերությունում որպես Project Manager։

Զառա Դավթյան, Project Manager

BDG Success story | Knarik Galstyan

Քնարիկ Գալստյան

Քնարիկն ավարտել է Business Development Group-ի Technical Recruitment դասընթացը: Քնարիկն այժմ աշխատում է BetConstruct ընկերությունում որպես Junior Talent Acquisition Speciaist։

Քնարիկ Գալստյան, Տաղանդների ներգրավման կրտսեր մասնագետ

BDG Success story | Tigran Lorsabyan

Տիգրան Լորսաբյան

Տիգրանն ավարտել է Business Development Group-ի Automation QA դասընթացը: Տիգրանն այժմ աշխատում է 4P1P ընկերությունում որպես Junior QA Engineer:

Տիգրան Լորսաբյան, Junior QA Engineer

BDG Success story | Ani Sargsyan

Անի Սարգսյան

Ավարտել է Business Development Group-ի Հաշվապահություն դասընթացը: Անին այժմ աշխատում է MGB hospitality ընկերությունում որպես գլխավոր հաշվապահի օգնական:

Անի Սարգսյան, Տնտեսագետ-ապրանքագետ

Job opportunities

At the end of the courses of Business Development Group you get an opportunity of internship at leading companies in Armenia. This is an exceptional opportunity, that will be the trigger to your dream job.