Upcoming Events

SMM Architecture

Arman Chilingaryan /
2021-01-21

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Graphic Design

Shushan Tonoyan /
2021-01-18

Automation QA

Hayk Hambardzumyan /
2021-01-19

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Design Recharge: Advanced Course for Designers

Image Alt

Design Recharge: Advanced Course for Designers

Design Recharge: Advanced Course for Designers

Do you want to test your design skills against a large range of projects and develop portfolio pieces? TThis course is designed for people with good design skills who want a deep immersion in design, at a high level and pace.
If you are tired of staying in one and the same work environment all day long, this course is programmed to look at the job from a new, more creative angle.
The “Advanced Design Program” consists of practical assignments and creative individual work,
Taking into consideration the increasing demand for an advanced level design course we are launching a new course on January 19th – “Advanced Design Program”.
This is a 2 stage effective program!
The course is for
• designers who want to expand their knowledge in their profession.
• designers with 3-5 year work experience
The 2 stage program includes topics like:
• Typography: history, origins
• Design composition and layout
• Compound compositions
• Calligraphy
• Self-branding as a design stimulus
• Design talks

Additional benefits of the training:

➤ 20% discount card for other trainings of “Business Development Group”.

➤10% discount card that you can give to your friends to participate in any of our courses.

➤10% discount card at Cinema Star.

Դաս 1
Ներածություն

 • Դիզայնի դերի և ազդեցության մասին
 • Դիզայների պատասխանատվությունը և
  հնարավորությունները
 • Դիզայներ-պատվիրատու հարաբերություններ

Դաս 2

 • Ստեղծագործական բլից առաջադրանքներ
 • Կարճ study-ներ միտված հասկանալու դիզայն
  ռեսուրսների և պրոցեսների ճիշտ կառավարումը

Դաս 3

 • Գունատեսություն
 • Գույն, ֆորմա, ակցենտ, հոգեբանություն

Դաս 4,5

 • Տիպոգրաֆիկա
 • Տեքստի ֆորմայի պատմական պարադիգմաների
  ծագումը, պատմությունը, հիմնական պարադիգմաների
  կիրառումը ժամանակակից դիզայնում, տեքստային
  պրակտիկա

Դաս 5,6

 • Բարդ կոմպոզիցիոն ցանց
  Դիզայն ցանցերի ծագումը, գեներացումը, կայացած և
  էքսպերիմենտալ օրինակները, պրակտիկ
  առաջադրանքներ

Դաս 7,8

 • Բարդ բաղադրյալ կոմպոզիցիաներ
 • Կոմպոզիցիաների տիպերը և բաղադրությունը․
 • Կոմպազիցիայի և ցանցի համատեղ աշխատանքը, պրակտիկ առաջադրանքներ

 

Դաս 8,9

 • Գեղագրություն (կալիգրաֆիա)
 • Գեղագրությունը որպես տեքստի գեղարվեստական
  ընկալման ձև, պրակտիկ առաջադրանքներ և փորձեր

Դաս 10,11, 12, 13, 14

Self Բրենդինգ, որպես նախագծման ազդակ

 • Բրենդի ձևավորումը՝ հատուկ ապրանքային առաջար
 • Վիզուալի որոնումը և մշակում
 • Բրենդի կոնցեպցիայի ձևավորում
 • Երկրորդական էլեմենտներ և design system

Սեփական բրենդի կազմավորման օրինակով բրենդինգի
պրոցեսների և խնդիրների ուսումնասիրություն,
մարքեթինգի հետ կապ, սեփական դիզայն կողմնորոշում
բրենդի ձևավորումը՝ հատուկ ապրանքային առաջարկ

Դաս 15, 16, 17,18

Դիզայնի քննարկումներ
Շարք է դիզայնի մասին կիսափիլիսոփայական
զրույցների, ֆիլմերի դիտում, կրեատիվության և այլ
թեմաների մասին

Դաս 19
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի՝ 19:00

Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Վայրը՝ Հր․ Քոչար 4, «Բարեկամություն» բիզնես կենտրոն