Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

The Business Master Class

Image Alt

The Business Master Class

The Business Master Class

Everyone talks about business all the time, conversations are endless and a number of questions arise.
➤ Where do business ideas come from?
➤ How to make money?
➤ Do I really need a business plan? These conversations seem scary and difficult.

We launch the online course “The Business Master Class”. During this course, you’ll get the answers to all the questions with simple words and without unnecessary complications. As a result, you’ll clearly decide whether to start a business or not.

The course is for beginner entrepreneurs and start-up founders.

As a result of this online course, you’ll understand the steps you need to take to start a business and what it means to be an entrepreneur.

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

Որտեղի՞ց են ծնվում բիզնես գաղափարները

Դաս 2

Ինչպե՞ս ստեղծել տարբերվող եւ մրցունակ
ապրանք

Դաս 3

Որո՞նք են ֆինանսավորման աղբյուրները

Դաս 4

Որո՞նք են օգտակար արժեք ստեղծելու համար
անհրաժեշտ քայլերը

Դաս 5

Ինչպե՞ս վերլուծել շուկան, եւ որ ուժերը հաշվի
առնել

Դաս 6

Ո՞վ է իմ հաճախորդը եւ ինչ է նա ուզում

Դաս 7

Որքա՞ն մեծ է իմ շուկան, եւ որքա՞ն գումար
կաշխատեմ այդ շուկայում

Դաս 8

Ինչպե՞ս դուրս գամ շուկա նոր ապրանքով

Դաս 9

Ի՞նչ ծախսեր պետք է պլանավորել բիզնեսի
շրջանակներում

Դաս 10

Ովքե՞ր են իմ աջակիցները

 


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ՝ 19։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Վայրը՝ Օնլայն