Upcoming Events

SMM Architecture

Arman Chilingaryan /
2021-01-21

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Graphic Design

Shushan Tonoyan /
2021-01-18

Automation QA

Hayk Hambardzumyan /
2021-01-19

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

YouTube Architecture

Image Alt

YouTube Architecture

YouTube Architecture

YouTube has become our indispensable friend. We turn to it when we want to listen to a song, get a new skill or just have fun.

Have you ever thought about having your own channel, gaining a massive following and having high video ratings?

How to increase the organic reach of your Youtube videos and channel? How to optimize YouTube ad placements? How to live stream on YouTube and learn alternative monetization strategies?
Arman Chilingaryan is here to build with you your future YouTube channel and answer your video surveillance questions to help you achieve YouTube growth.

he purpose of this course

✓ Give you digital marketing practical knowledge about YouTube video platform
✓ Develop ideas about working with social platform algorithms, promoting your own video in an organic way, having the best results and high-visibility

This course is for

✓ Digital Marketing Experts
✓ Those who want to improve their digital marketing skills
✓ Representatives of small and medium business
✓ Advertising, Marketing, and PR Employees
✓ Those wishing to brand themselves online
✓ People inspired by Digital Marketing and Blogging
✓ Those who have a hobby at making videos
✓ People who want to make money with videos

As a result of the “YouTube Architecture” course, you will master YouTube channel management and video optimization toolkit, be able to promote your own channel and videos in accordance with the YouTube algorithm, write smart descriptions and keywords for your video, live stream on YouTube and place ads.

The course will be conducted with the following methods: theoretical lectures, demonstration/discussion of successful cases, practical answer-question discussions, homework, individual and group discussions of assignments, analysis of the previous lesson, the examination summary, certification.

For participation you need

Be a registered Google user, have a desire to work with content, have minimal insights about SMM and SEO, minimal knowledge of English (interface and ad terminology will be explained in English), and a huge motivation to learn.

Additional benefits:
✓ You will receive a 20% discount card for participation in other “Business Development Group” trainings,
✓ You will also receive a 10% discount card for our courses, that you can give to a friend,
✓ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

YouTube սոցցա՞նց, թե որոնողական համակարգ

 • YouTube ներածություն
 • YouTube-ի հնարավորությունները
 • YouTube-ի ծառայությունները
 • YouTube-ի ալգորիթմների աշխատանքը

Դաս 2

Վիդեոկոնտենտ եւ օրգանիկ առաջխաղացում

 • YouTube-ի կոնտենտի տեսակները
 • YouTube-ում հաջողված վիդեոհոլովակ ունենալու
  գաղտնիքները
 • YouTube-ի էջի առաջխաղացման սցենարները
 • YouTube-ում վիդեոհոլովակի դիտողականության
  բարձրացման ռազմավարությունը
 • Գրավիչ վերնագրեր, տեքստային
  նկարագրություններ, հեշթեգեր
 • Հեղինակային իրավունքի քաղաքականությունը,
  վիդեոների եւ երգերի կիրառումն առանց կանոնների
  խախտման

Դաս 3

Էջի կարգավորումներ եւ տեսակավորում

 • YouTube-ի էջի կարգավորումները
 • YouTube Personal Account
 • YouTube Branded Account
 • YouTube Creator Studio
 •  YouTube Live

Դաս 4

YouTube SEO

 • Բանալի բառերի ուսումնասիրությունը YouTube-ում
 • YouTube-ի որոնողականության դասակարգումը
 • YouTube-ի վիդեոների օպտիմալացումը եւ
  առաջխաղացումը

Դաս 5

Մոնետիզացիա եւ գովազդ

 • Ինչպե՞ս գումար վաստակել YouTube-ում
 • YouTube Partner Program
 • Վճարովի գովազդները YouTube-ում

Դաս 6

Ամփոփում, քննություն

Հավելյալ տվյալներ․

Օրերը և ժամերը՝ երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ՝ 19։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Դասընթացի ձևաչափը՝ օնլայն