Image Alt

BDG

Product Manager-ի 11 Հիմնական Հմտությունները

Ցանկացած ոլորտի մասնագետ ունի կարիք տիրապետելու թե՛ մասնագիտական, թե՛ ոչ մասնագիտական հմտությունների, որպեսզի կարողանա բացի որակյալ աշխատանք կատարելուց, նաև ճիշտ ու պրոդուկտիվ հաղորդակցվել թիմի մնացած անդամների հետ։ Այսօր անդրադարձել ենք Product manager-ի հիմնական հմտություններին, որոնք օգնում են նրան որպես մասնագետ զարգանալու ու կատարելագործվելու համար։ Գնացինք

1. Հաղորդակցման հմտություններ

Product manager-ները պարբերաբար ստիպված են լինում խոսել կամ գրել այնպես, որ հասկանալի ձևով փոխանցեն իրենց նպատակներն ու առաջնահերթությունները: Product manager-ները պետք է նաև հաճախակի շփվեն իրենց թիմերի հետ` ուղղություն տալու և արտադրանքի զարգացումը ճիշտ ուղու վրա դնելու համար: Առանց հաղորդակցության գերազանց հմտությունների, արտադրանքի ղեկավարները չեն կարող արդյունավետորեն կատարել իրենց պարտականություններից շատերը:

2. Տեխնիկական գիտելիքների տիրապետում

Product manager-ները, ովքեր աշխատում են թվային արտադրանքների հետ, հաճախ կարիք ունեն հիմնական, եթե ոչ լայնածավալ տեխնիկական գիտելիքների: Նրանք պետք է կարողանան աշխատել իրենց թիմի ինժեներների հետ` կատարողականի սխալները հայտնաբերելու համար։ Տեխնիկական գիտելիքները Product manager-ներին կօգնեն նրանց հստակ հասկանալ, թե թիմի անդամներից ով ունի ավելի շատ կամ ավելի քիչ հանձնարարություններ ու դրանցից որը որքան ժամանակ է խլելու նրանցից։ Ցանկալի է, որպեսզի Product manager-ն ունենա գիտելիքներ Data Analytics և SQL knowledge-ի մասին։

3. Բիզնեսի հմտություններ

Product manager-ները պետք է տիրապետեն բիզնեսի հիմնական հմտություններին` իրենց աշխատանքներն արդյունավետ կատարելու համար: Օրինակ, արտադրանքի ռազմավարություն մշակելիս արտադրանքի ղեկավարը պետք է իմանա, թե ինչպես են ազդում շահույթը, բյուջետավորումը, դրամական միջոցների հոսքը և շահույթ-վնաս հարաբերակցությունը բիզնեսի վրա։ Բոլորն էլ մասնակցում են պրոդուկտի ստեղծման գործընթացին:

4. Հետազոտական ​​հմտություններ

Այս մասնագետները պարբերաբար շուկայական լայնածավալ հետազոտություններ են կատարում` որոշելու, թե ինչ տեսակի ապրանքների կարիք ունեն իրենց սպառողները, ինչպես նաև, թե որտեղ է մրցակցությունը ավելի մեծ: Հետազոտության լավ հմտություններն ու տվյալների վերլուծությունը կարող են Product manager-ներին ինֆորմացնել մարքեթինգային հնարավորությունների և սպառնալիքների մասին ու նրանց ամուր հիմք տալ հաջողակ պրոդուկտ ստեղծելու համար:

5. Վերլուծական հմտություններ

Վերլուծական և հետազոտական ​​հմտությունները սերտ համակցված են: Մարքեթինգային հետազոտություններն ավարտելուց հետո Product manager-ները պետք է վերլուծեն և օգտագործեն այս տվյալները` պրոդուկտի տրամաբանական որոշումներ կայացնելու համար: Լավ Product manager-ները գիտեն, թե ինչպես օգտագործել իրենց գտած տվյալները` խնդիրները լուծելու և լուծումներ մշակելու համար, որոնք, ի վերջո, կհանգեցնեն հաջողակ արտադրանքի:

6. Միջանձնային հմտություններ

Բացի հաղորդակցության ամուր հմտություններից, արտադրանքի ղեկավարները պետք է ունենան նաև գերազանց միջանձնային հմտություններ` գործընկերների հետ արդյունավետ համագործակցություն հաստատելու համար: Product manager-ները պետք է ունենան ներկայացման, հուզական ինտելեկտի, ակտիվ լսելու, համագործակցության և բանակցելու հմտություններ:

7. Մարքեթինգային հմտություններ

Գրեթե բոլոր կազմակերպություններում Product manager-ի հետ աշխատում է մարքեթինգային թիմ, կամ մարքեթինգի մասնագետ։ Սակայն ինչպես յուրաքանչյուր մասնագետի, product manager-ին նույնպես անհրաժեշտ են բազային գիտելիքներ մարքեթինգի վերաբերյալ։ Մարքեթինգային հմտությունները ներառում են ապրանքներն ու ծառայությունները հնարավորինս հաջող կերպով խթանելու և մատուցելու ունակությունը: Product manager-ի համար անհրաժեշտ մարքեթինգային հմտությունները ներառում են փոփոխվող պահանջներին արձագանքելու ունակություն, արտադրանքի թողարկման շուկայավարման ռազմավարությունների մշակում և գնագոյացման շրջանակների ստեղծում:

8. Պատվիրակելու հմտություններ

Արտադրանքի ղեկավարները չեն կարող հաջողությամբ վերահսկել արտադրանքի մշակման թիմը՝ առանց պատվիրակման գերազանց հմտությունների: Ծրագրավորողների թիմը հաճախ բաղկացած է թիմի բազմաֆունկցիոնալ անդամներից, որոնք բոլորն էլ պատասխանատու են պրոդուկտի մշակման մեջ որոշակի դերերի համար: Product Manager-ը պետք է տիրապետի պրոդուկտի բոլոր մանրամասներին, որպեսզի կարողանա տալ ճիշտ առաջադրանքներ, հարցեր ու դնի ճիշտ խնդիրներ թիմի առջև։

9. Ռազմավարական մտածողություն

Product manager-ները պետք է կարողանան ռազմավարական մտածել ապրանքի զարգացման յուրաքանչյուր փուլում: Շուկան հասկանալուց մինչև նոր արտադրանքի թողարկման որոշումը, արտադրանքի կառավարման բազմաթիվ պարտականություններ պահանջում են ռազմավարական մտածելակերպի հաջող իրականացում: Product manager-ները պետք է ունենան հիմնավոր պատկերացում ապրանքի կյանքի ցիկլի, լսարանի սեգմենտացիայի, նախագծերի կառավարման գործընթացի և վաճառքի կանխատեսման մասին: Լրացուցիչ ռազմավարական մտածողության հմտությունները ներառում են խնդիրների լուծման հմտություններ, ռիսկերի կառավարում և նպատակների կողմնորոշում:

10. Առաջնահերթության հմտություններ

Product manager-ները պետք է կարողանան օբյեկտիվորեն կիրառել առաջնահերթությունները` խնդիրները հաջողությամբ կատարելու և նպատակներին ու ժամկետներին համապատասխանելու համար: Առաջնահերթության լավ հմտությունները երաշխավորում են, որ թիմի բոլոր անդամները միշտ աշխատում են այն ամենի վրա, ինչ ամենակարևորն է այդ ժամանակ և ապահովում են նախագծի անխափան ընթացքն ու աշխատում՝ ժամանակացույցի պահանջներին համապատասխան:

11. Խնդիրների լուծում

Product manager-ներն իրենց աշխատանքի ողջ ընթացքում զբաղված են որևէ խնդրի լուծմամբ՝ բիզնեսի և/կամ որոշակի տեսակի հաճախորդների համար: Լավ Product manager-ները պետք է ստեղծեն արտադրանք, որը հիմնովին կլուծի իր առջև դրված խնդիրը: Խնդիրների լուծման մտածելակերպը Product manager-ների դերում արտադրանքի գաղափարների ստեղծման և մտորումների առանցքային մասն է:

Մեր օրերում Product manager-ների պահանջարկն այնքան մեծ է, որ առանց այս հմտությունների շուկայում բարձր դիրք գրավելը անհնար կլինի։ Նման մրցակցային շուկայում Ձեզ համար կարևոր է առանձնանալ մյուսներից և ձգտել լինել Product manager-ների առաջատարներից: Դրան հասեք՝ բարձրացնելով և զարգացնելով վերը նշված հմտությունները և երբեք մի դադարեք սովորել: Պրոդուկտի ղեկավարումն այն ոլորտներից է, որը պահանջում է շարունակական ուսուցում և զարգացում: Դուք պետք է անընդհատ կատարելագործեք Ձեր հմտությունները՝ սպառողի կարիքներն ու պահանջները բավարարելու համար: Դժվար աշխատանք է, բայց եթե դու Product manager ես, ապա ակնհայտորեն սիրում ես մարտահրավերներ, այլապես սկզբից այս ոլորտում չէիր լինի։
Մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու համար մասնակցեք դասընթացների, կոնֆերանսների, հետևեք ոլորտի առաջատարներին, դիտեք տեսանյութեր ու կարդացեք հոդվածներ։

Այս ամենից զատ՝ հիշեք, որ ինչպես յուրաքանչյուր մասնագետ, այնպես էլ՝ Product manager-ները բացի վերը նշված հմտություններից, պետք է ունենան անձնային մի շարք կարևոր հմտություններ, քանի որ առանց դրանց, միևնույն է, լավ պրոդուկտ ստանալ չի ստացվելու։

Այս հմտությունները կօգնեն զարգանալ ու կատարելագործվել որպես մասնագետ ու ունենալ հաջողված պրոեկտներ։

Մաղթում ենք հաջողություն ու շատ ստացված պրոդուկտներ։