Նոյեմբերի 2021

Ի՞նչ է SWOT վերլուծությունը SWOT-ը ռազմավարական պլանավորման մեթոդ է: Այն չորս խմբի գործոնների վերլուծություն է, որոնք ազդում են ընկերության վրա՝ ուժեղ կողմեր (Strengths), թույլ կողմեր (Weaknesses), հնարավորություններ (Opportunities) և սպառնալիքներ (Threats): SWOT վերլուծությունը բաղկացած է երկու փուլից.  Ուժեղ (Strengths) ու թույլ (Weaknesses) կողմերը ներքին գործոններ են, որոնց վրա կարող են ազդել՝ պատվերի առաքման արագությունը, արտադրության արժեքը, շուկայավարումը: Հնարավորություններն (Opportunities) ու սպառնալիքները (Threats) արտաքին