Տեխնոլոգիական նորություններ

Ժամանակակից աշխարհն անդադար զարգանում է՝ գրանցելով նոր նվաճումներ։ 20-րդ դարասկզբին անհնար էր պատկերացնել, որ տեխնոլոգիաները կզարգանան այնքան, որ մարդիկ կկարողանան աշխարհի տարբեր ծայրերում լինել և միմյանց հետ շփվել տեսակապի միջոցով։

Տեղեկատվական մենեջմենթը գիտելիքի նոր զարգացող ճյուղ է, որն առաջացել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու պրակտիկ մենեջմենթի խաչմերուկում` կազմակերպությունների ու ընկերությունների տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խնդիրների լուծման համար: