Դիմելով մեզ՝
ստեղծում եք
ավելի ուժեղ թիմ

Դիմել հիմա

Համագործակցության 2 տարբերակ

1

Դասընթացներ
թիմի համար

 • անհատական ծրագիր
 • երաշխավորված որակ
 • արդյունքների հստակ չափում
2

Internship
նախագծեր

 • կադրերի նախնական ընտրություն
 • մոնիթորինգի հնարավորություն
 • համատեղ մշակվող ծրագիր
Ինչու՞ ընտրել BDG-ն՝
որպես կորպորատիվ
գործընկեր
 • Յուրաքանչյուր գործընկերոջ համար մշակում ենք անհատական ծրագիր և մեթոդաբանություն
 • Նախագծում, զարգացնում և վերլուծում ենք նախագիծը՝ սկզբից մինչև վերջ
 • Իրականացնում ենք համագործակցության էֆֆեկտիվության չափում՝ քննություն, կարծիքների վերլուծություն, հաշվետվություն ֆորմատով։
 • Ձևավորում ենք հատուկ թիմ՝ ողջ նախագծի իրականացման համար
 • Կիրառում ենք որակի ապահովման մեխանիզմներ
 • Կատարում ենք դասընթացի վայրի, ծրագրի և մեթոդաբանության քննարկում | համաձայնեցում գործընկեր կազմակերպության հետ
 • Ունենք արժեքային ճկուն քաղաքականություն

Անհատական մշակված ծրագիր
և մեթոդաբանություն

Համագործակցում ենք լավագույնների հետ

Մեզ վստահում են կայացած, հաջողակ և կրթությունը առաջնային դասող ընկերությունները։ Մենք վստահ ենք, որ կրթվելով հասնելու ենք մեծ հաջողությունների։

Ի՞նչ դասընթացներ ենք ունեցել

Upgrade training

Տևողություն: 5 դաս / 12,5 ժամ

 • Leadership and Motivation
 • Successfully Managing Remotely
 • Connection to the team
 • Tools for effective planning
Համոզիչ բանավոր և ոչ-բանավոր բիզնես հաղորդակցություն

Տևողություն: 9 դաս / 15 ժամ

 • Բիզնես բանակցություններ
 • Կազմակերպության իմիջ
 • Ընկալման սխալներ
 • Ինչ նախորդում է հաղորդակցությանը
 • Պրեզենտացիոն հմտություններ
 • Լսելու հմտությունը
Automation QA

Տևողություն: 24 դաս / 60 ժամ

 • Transition from manual to automation QA
 • Database access
 • Python collections
 • Branch management – Git/GitHub

 

 

Data tables and whаt-if analysis

Տևողություն: 9 դաս / 18 ժամ

 • Excel, Tableau, Power BI ծրագրերի ուսումնասիրություն
 • Վերլուծություններ կատարում
 • Հաշվետվություններ ստեղծում
 • Տվյալների վերլուծություն
 • Աշխատակիցների հմտությունների զարգացում
Excel

Տևողություն: 7 դաս / 17,5 ժամ

 • Հաշվարկներ Excel-ում
 • Տեքստային, ժամային և ամսաթվային ֆունկցիաներ
 • Վիճակագրական եւ մաթեմատիկական ֆունկցիաներ
 • Տարատեսակ խնդիրների լուծում եւ քննարկում
Agile Project Management

Տևողություն: 20 դաս / 50 ժամ

 • Ինտերակտիվ գործնական դասեր
 • Soft skill-երի զարգացում
 • Մեթոդոլոգիաների մանրամասն ուսումնասիրություն
 • Գործող թիմում պրոյեկտների կառավարման բարելավում
Վաճառքի հմտություններ

Տևողություն: 3 դաս / 18 ժամ

 • Վաճառքի մենեջերի հոգեբանական պատրաստում
 • Ծանոթություն և երկխոսություն
 • Հաճախորդի կարիքների նույնականացում
 • Ներկայացում և փաստարկում
 • Հաճախորդների առարկությունների և մտահոգությունների հետ վարվելը
 • Գնային բանակցություններ
Project Management Հիմունքներ

Տևողություն: 16 դաս / 40 ժամ

 • Project Management-ի 12 սկզբունքները
 • Project Management-ի դոմեյնները՝ մարդիկ, գործընթացներ, բիզնես միջավայր
 • PMP սերտիֆիկացման քննության անհրաժեշտ նախնական գիտելիքներ
 • Անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկաներին և tool-երի օգտագործման հեշտ տարբերակներ
 • Պրակտիկ օրինակների քննարկում ու վերլուծություն
Product Management

Տևողություն: 16 դաս / 32 ժամ

 • Պրոդուկտի հայտնաբերման փուլերն ու գործընթանցերը
 • Պրոդուկտի/շուկայի համապատասխանության բացահատումը
 • Օգտագործողի վրա կենտրոնացած պրոդուկտի ձևավորումը
 • Agile մեթոդաբանությունն ու դրա միջոցով աշխատանքը
Business Analysis Հիմունքներ

Տևողություն: 16 դաս / 32 ժամ

 • Բիզնեսի խնդիրների բացահայտում և սահմանում
 • Ինչպե՞ս հավաքել և փաստաթղթավորել բիզնեսի պահանջները
 • Ինչպե՞ս այդ պահանջները վերածել ՏՏ համակարգերի ֆունկցիոնալ բնութագրերի
 • Բիզնես գործընթացներն ու աշխատանքային պրոցեսները վերլուծելու տեխնիկաները
SQL Հիմունքներ

Տևողություն: 16 դաս / 32 ժամ

 • Տվյալների բազայի սխեմայի և SQL հիմունքների կառուցում
 • SELECT հայտարարության հետ աշխատանք
 • Վերլուծության կատարում ագրեգատ ֆունկցիաներով
 • Աղյուսակների հարցում
 • Ներդրված հարցումների կառուցում
Copywriting Սկսնակների Համար

Տևողություն: 16 դաս / 32 ժամ

 • Հաճախորդին ճանաչելու և ապրանքը ճիշտ ներկայացնելու գաղտնիքները
 • Տրիգերների ճիշտ կիրառություն
 • Վերնագրեր, տեքստի կառուցվածք կազմելու տեխնիկաներ
 • Քոփիռայթինգը email մարքեթինգում ու կայքերում
Մենեջմենթ

Տևողություն: 16 դաս / 32 ժամ

 • Խնդիրների լուծման տեխնիկա
 • Կառուցողական/Քննադատական մտածողություն
 • Սթրեսի կառավարում
 • Էննեագրամայի հիմունքներ
 • Փոփոխությունների կառավարում
 • Նախագծերի կառավարում
Սպասարկում

Տևողություն: 16 դաս / 32 ժամ

 • Ինչպե՞ս հաճախորդին որակյալ սպասարկել
 • Հավատարմության բուրգ
 • Սպասարկման փուլեր
 • Հաճախորդների սպասարկում՝ ըստ էննեագրամայի տիպերի
 • Կոնֆլիկտներ ու դրանց հավանական լուծման տարբերակներ

Համագործակցության առանձնահատկությունները

Համագործակցության 2 հնարավոր տարբերակ

Որակավորված և փորձառու թրեյներներ

Կադրերի համալրման աջակցություն

Միջազգային սանդղակներին համապատասխան մեթոդաբանության կիրառություն

Փորձ՝ տարբեր ոլորտների ընկերությունների հետ՝ որպես կորպորատիվ գործընկեր

Արդյունքների չափման մեխանիզմներ