Մոտակա Դասընթացներ

Practical Digital Marketing

Արեգ Վարդանյան /
2021-03-24

Կադրային գործ

Սուսաննա Ամիրյան /
2021-03-12

First Time Tech Manager

Համլետ Ասլանյան /
2021-03-09

Agile Project Management Essentials

Արման Գրիգորյան /
2021-03-02

Graphic Design

Շուշան Տոնոյան /
2021-02-25

SMM Architecture

Արման Չիլինգարյան /
2021-02-24

Հայկական Ծրագրեր (ՀԾ)

Image Alt

Հայկական Ծրագրեր (ՀԾ)

Հայկական Ծրագրեր (ՀԾ)

Համակարգերից առավելագույն օգուտ ստանալու համար կազմակերպությանն անհրաժեշտ է ունենալ համակարգին լավ տիրապետող մասնագետներ, որոնք կկարողանան կիրառել համակարգի ողջ ֆունկցիոնալությունը, ամբողջությամբ օգտագործել հաշվետվական հնարավորությունները:

Ո՞ւմ է վերաբերում թրեյնինգը
✔ Սկսնակ հաշվապահներին,
✔ Հաշվապահներին,
✔ Ովքեր օգտագործում են Հայկական Ծրագրեր աշխատանքի մեջ,
✔ Ովքեր ցանկանում են լիարժեք տիրապետել Հայկական Ծրագրերին։

Հայկական Ծրագրերի (ՀԾ) դասընթացի ընթացքում Ձեռք կբերեք անհրաժեշտ պրակտիկ գիտելիքները, որոնք կարող եք կիրառել գործնականում։

Դասընթացի հիմնական առավելություններն են՝
✔ Դասընթացի ֆորմատը PBL է (Project-based learning),
✔ Դասերը հագեցած են գործնական առաջադրանքներով՝ որպես նյութի ամրապնդման միջոց, ուստի թրեյների հետ կապը և նյութի յուրացումը շարունակվում է նաև թրեյնինգային ժամից դուրս:

Դասընթացի հավելյալ առավելություններն են՝
✔ Դասընթացի վերջում Դուք կստանաք 20% զեղչի քարտ «Business Development Group»-ի մյուս թրեյնինգներին մասնակցելու համար,
✔ Դասընթացի վերջում կստանաք նաև 10% զեղչի քարտ, որը կարող եք նվիրել մտերիմներին մեր դասընթացներից ցանկացածին մասնակցելու համար։

Դաս 1

 • Հաշվապահների համար օգտակար էլեկտրոնային ռեսուրսների հետ ծանոթացում
 • Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգերի հետ աշխատանք
 • Հաշվետվությունների օրինակներ։ Հաշվետվությունների լրացման գործնական աշխատանքներ։

Դաս 2

 • Ծանոթացում հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման էլեկտրոնային համակարգի հետ,
 • Հարկային հաշիվների, հաշիվ վավերագրերի եւ բեռնագրերի դուրսգրման գործնական աշխատանքներ,
 • Ծանոթացում ՀԾ Հաշվապահ 7 ծրագրի ինտերֆեյսի հետ։

Դաս 3

 • Տվյալների պահոցի ստեղծում։ Կազմակերպության տվյալների լրացում դրույթներ բաժնում,
 • Համապատասխան կարգավորումների կատարում,
 • Աշխատանք «Հիշարար օրդեր» փաստաթղթի հետ,
 • Աշխատանք «Հաշվային պլան» տեղեկատուի հետ,
 • Աշխատանք «Փաստաթղթերի մատյանների» հետ,
 • Աշխատանք հիմնական հաշվետվությունների հետ (շրջանառության տեղեկագրեր, մնացորդներ, T-աձեւ հաշիվներ)։

Դաս 4

 • Աշխատանք դրամարկղային փաստաթղթերի հետ,
 • Աշխատանք «Ստացված ծառայություններ» փաստաթղթի հետ,
 • Աշխատանք «Գործընկերներ» տեղեկատուի հետ,
 • Աշխատանք «Հաշիվ ապրանքագիր» փաստաթղթի հետ՝ մատուցված ծառայությունների համատեքստում,
 • Աշխատանք հիմնական հաշվետվությունների հետ
  (շրջանառության տեղեկագրեր, մնացորդներ, T-աձեւ
  հաշիվներ)։

Դաս 5

 • Ծանոթացում «Պահեստ» բաժնի գործիքներին,
 • Աշխատանք «Նյութական արժեքներ» տեղեկատուի հետ,
 • Ներմուծված ապրանքների մուտքագրում պահեստ,
 • Ներմուծված ապրանքների ինքնարժեքի որոշում,
 • MS Excel-ի միջոցով տվյալների մուտքագրման հնարավորությունների ցուցադրում,
 • Աշխատանք նյութական արժեքների շարժի համար նախատեսված հաշվետվությունների հետ, (Տեղեկանք ՆԱ առկայության մասին, ՆԱ շրջանառության մատյան, ՆԱ T-աձեւ հաշիվներ)։

Դաս 6

 • Աշխատանք «ՆԱ տեղաշարժ» փաստաթղթի հետ,
 • Աշխատանք «Վաճառք (մանրածախ)» փաստաթղթի հետ,
 • Աշխատանք «Հաշիվ-ապրանքագիր» փաստաթղթի հետ,
 • Աշխատանք նյութական արժեքների շարժի համար նախատեսված հաշվետվությունների հետ,
 • Աշխատանք դրամարկղային փաստաթղթերի հետ,
 • Աշխատանք բանկային քաղվածքների հետ։ Վճարումների կատարում։ Վճարումների ստացում։ Արտարժույթային փոխարժեքների մուտքագրում։ Արտարժույթի փոխարկում,
 • Աշխատանք ընդհանուր նշանակության եւ գործընկերների հաշվետվությունների հետ։

Դաս 7

 • Ծանոթացում «Աշխատավարձ» բաժնի գործիքներին,
 • Դրույթերում աշխատավարձի հաշվարկման համար կարգավորումների կատարում,
 • Աշխատանք «Աշխատավարձ» բաժնի տեղեկատուների հետ,
 • Աշխատողին աշխատանքի ընդունում,
 • Աշխատանք կադրային փաստաթղթերի հետ,
 • Աշխատավարձի հաշվարկի կատարում,
 • Աշխատանք աշխատավարձ բաժնի հաշվետվությունների հետ,
 • Արձակուրդային հաշվարկի կատարում,
 • Նպաստների հաշվարկի կատարում,
 • Վերջնահաշվարկի կատարում։

Դաս 8

 • Ծանոթացում «Հիմնական միջոցներ» բաժնի գործիքներին,
 • ՀՄ ձեռքբերում,
 • ՀՄ ձեռքբերում եւ շահագործում,
 • ՀՄ-ի վրա կատարված ծախսերի կապիտալացում,
 • ՀՄ շահագործման հանձնում,
 • ՀՄ մաշվածության հաշվարկ,
 • Աշխատանք «Հիմնական միջոցներ» բաժնի հաշվետվությունների հետ,
 • ՀՄ տեղափոխություն։

Դաս 9

 • Քննություն։

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ ժամը 19։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ