Մոտակա Դասընթացներ

Հարկային Օրենսդրություն

Էդգար Վահրադյան /
2020-11-13

Հաշվապահություն սկսնակների համար

Հռիփսիմե Վարդանյան /
2020-10-15

MS Excel 0-ից. պրակտիկ դասընթաց

Անի Հարությունյան /
2020-09-28

Automation QA

Image Alt

Automation QA

Automation QA

IT ոլորտի ընկերությունների առանցում ավտոմատացված թեստավորումն է, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել և կանխել հնարավոր սխալներն ու բագերը՝ դարձնելով կայքերն ու հավելվածներն ավելի կատարյալ։

Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում շատ բարձր է QA մասնագետի պահանջարկը, իսկ աշխատանքային հայտարարություններում անընհատ հանդիպում ենք Automation QA մասնագետի թափուր հաստիքների։

Մեկնարկում է «Automation QA» դասընթացը, որի ընթացքում դու կզարգացնես Software Test development-ի համար անհրաժեշտ հմտություններ, կկարողանաս օգտագործել դրանք ավտոմատացված թեստերի Framework/Tools կառուցելու համար։

Դասընթացի ժամանակ ուսանողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ նաև Java ծրագրավորման լեզվի մասին, որոնք անհրաժեշտ են ավտոմատացված QA-ի համար։ Դասընթացի երկրորդ հատվածում ուսանողները կսովորել Selenium գործիքը։

Ձեզ համար դասընթացն ունի նաև այլ առավելություններ․

  • 12 ամիս անվճար խորհրդատվության հնարավորություն,
  • 20% զեղչի քարտ «Business Development Group»-ի մյուս թրեյնինգների համար,
  • 10% զեղչի քարտ, որը կարող ես նվիրել մտերիմներին մեր դասընթացներից ցանկացածին մասնակցելու համար։

Phase 1
Java essential training for automation QA
engineers

Lesson 1
Introduction and benefits of automation QA. (2 hours)

Lesson 2
Introduction to Java 9, IDE and environment setup.
(2 hours)

Lesson 3
Variables and primitive data types. (2 hours)

Lesson 4
User defined functions and Strings. (4 hours)

Lesson 5
Arrays and ArrayLists. (2 hours)

Lesson 6
Decision-making statements and loops. (6 hours)

Lesson 7
Using libraries for extra functionality and debugging.
(2 hours)

Lesson 8
Objected oriented programming. (4 hours)

Lesson 9
Abstract classes and interfaces. (2 hours)

Lesson 10
Web / desktop / mobile application structures. (2
hours)

Lesson 11

Exam and interview questions. (2 hours)

Phase 2
Selenium training

Lesson 1
Preparing environment and learning developer tools.
(2 hours)

Lesson 2
Selenium WebDriver capabilities and Locators. (2
hours)

Lesson 3
Introduction and usage of TestNG. (2 hours)

Lesson 4
Selenium WebElements and Page Objects. (2 hours)

Lesson 5
Selenium maintainability and cross-browser support.
(2 hours)

Lesson 6
Introduction to selenium server, running tests
internally/externally. (2 hours)

Lesson 7
Advanced usage and introduction to continuous
integration. (2 hours)

Lesson 8
Practical testing challenges Automation demo
(Selenium + Java) (2 hours)

Lesson 9
Preparing for QA interview (2 hours)