Մոտակա Դասընթացներ

Հաշվապահություն սկսնակների համար

Հայկուհի Հարությունյան /
2020-09-14

Ֆինանսական մոդելավորում. պրակտիկ դասընթաց

Հայկ Ղալեչյան և Արմեն Պետրոսյան /
2020-09-08

SMM Architecture

Arman Chilingaryan /
2020-08-21

Python: Fundamental course

Ռոմեո Ավագյան /
2020-08-20

Graphic Design

Լիդիա Պակովա /
2020-08-27

SEO: A to Z

Արաքս Նալբանդյան /
2020-08-17

Կադրային գործ

Սուսաննա Ամիրյան /
2020-09-08

HR Management

Image Alt

HR Management

HR Management

Ժամանակակից աշխարհում օր օրի աճում է HR-ի դերն և նշանակությունը. նա ընկերությունների հաջողության և մրցունակության կարևորագույն գործոնն է:

BDG-ն մեկնարկում է «HR Management» օնլայն դասընթացը, որը HR աշխարհի ներածություն է՝ հիմնական գործառույթներով, գործընթացներով, HR մասնագետի դերով ու նշանակությամբ:

 

Դասընթացը նախատեսված է

➤ սկսնակ HR մասնագետների,

➤ HR-ով հետաքրքրվածների համար:

Դասընթացի մասնակիցները կձևավորեն ամբողջական պատկերացում, թե ինչ է HR-ը, ինչպես նաև հնարավորություն կունենան հասկանալու, թե HR-ի որ ուղղությունն է առավել համապատասխանում իրենց անձնային և մասնագիտական առանձնահատություններին։

 

Ծրագրի ավարտին մասնակիցները

➤ Կհասկանան և կկարևորեն ՄՌԿ դերը ժամանակակից գործարարության պայմաններում

➤ Կպատկերացնեն ՄՌԿ հիմնական գործառույթները

➤ Կծանոթանան ՄՌԿ հիմնական գործընթացներին և գործիքներին

➤ Կստանան նյութեր և գրականություն հետագա զարգացման համար

➤ Կստանան հասանելիություն Հայաստանում HR ոլորտի հիմնական ռեսուրսներին և մասնագիտական համայնքին

➤ Կապ կհաստատեն ոլորտի մասնագետների հետ՝ հետագա գործնական հարցերի և խորհրդատվության համար

Դասընթացը կառուցված է գործնական իրավիճակների վերլուծության և դրա միջոցով տեսական նյութի ներկայացման վրա։ Կիրառվելու է համադրված մեթոդներով ուսուցում, ինչպես նաև նախատեսված են տնային անհատական առաջադրանքներ։

Մասնակցության համար ցանկալ է ընդհանուր պատկերացում ունենալ կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ:

 

Թրեյնինգի հավելյալ առավելությունները՝

➤ 20% զեղչի քարտ «Business Development Group»-ի մյուս թրեյնինգների համար։

➤ 10% զեղչի քարտ, որը կարող ես նվիրել մտերիմներին մեր դասընթացներից ցանկացածին մասնակցելու համար։

➤ Cinema Star-ում 10% զեղչի քարտ։

Դասերը հագեցած են գործնական առաջադրանքներով՝ որպես նյութի ամրապնդման միջոց, ուստի թրեյների հետ կապը և նյութի յուրացումը շարունակվում է նաև թրեյնինգային ժամից դուրս։

Դաս 1

ՄՌԿ ընդհանուր բնութագիրն ու դերը

 • ՄՌԿ զարգացումը և ռազմավարական նշանակությունը
 • ՄՌԿ գործառույթները

Դաս 2

Ըստ կոմպետենտությունների ՄՌ կառավարում

 • Կոմպետենտությունների էությունը և տեսակները
 • ՄՌԿ մասնագետի առաջնային կոմպետենտությունները

Դաս 3

ՄՌԿ ռազմավարական պլանավորում

 • Կազմակերպական նախագծում 
 • Աշխատանքի վերլուծություն
 • ՄՌԿ բյուջեի կազմում

Դաս 4

Հավաքագրում և ադապտացում

 • Հավաքագրման փուլերը և տեսակները
 • Աշխատակիցների ընտրության մեթոդները
 • Արդյունավետ հարցազրույցների ակցնակում

Դաս 5

Կատարողականի կառավարում

 • Կատարողականի գնահատման գործընթացը և սկզբունքները
 • Գնահատման ժամանակակից մեթոդները

Դաս 6

Ուսուցում և զարգացում

 • Ուսուցման և զարգացման գործընթացը
 • Զարգացման եղանակները և մեթոդները
 • Ղեկավարների զարգացման առանձնահատկությունները

Դաս 7

Աշխատակիցների մոտիվացիա

 • Մոտիվացիայի տեսակները
 • Փոխհատուցումներ և արտոնություններ
 • Աշխատակիցների բարեկեցությունը (employee well-being)

Դաս 8

 Տաղանդների կառավարում

 • Տաղանդների կառավարման էությունը և գործիքները
 • Առաջխաղացման կառավարում

Դաս 9

Կազմակերպական մշակույթ

 • Կազմակերպական մշակույթի տեսակները
 • Կազմակերպական մշակույթի զարգացման փուլերը
 • Կազմակերպական կոմունիկացիաներ

Դաս 10

ՄՌԿ ոլորտային առանձնահատկությունները և ապագան

 • Կոմերցիոն և ոչ կոմերցիոն կազմակերպություններում ՄՌԿ առանձնահատկությունները
 • ՄՌԿ սպեցիֆիկան ըստ մասնակիցներին հետաքրքրող ոլորտների (օր․ IT, արտադրություն, կոմերցիա, տուրիզմ, հյուրընկալություն, կրթություն, առողջապահություն, կրեատիվ բիզնես, պետական համակարգ, այլ)։
 • ՄՌԿ ապագան

Դաս 11

Քննություն, հարց պատասխան

 


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ չորեքշաբթի՝ 19։00 և շաբաթ՝ 14։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Թրեյնինգի ձևաչափը՝ օնլայն