Հռիփսիմե Վարդանյան

Հռիփսիմե Վարդանյան

Հռիփսիմե Վարդանյան | Հաշվապահության թրեյներ | BDG

Հռիփսիմեն 7 տարվա աշխատանքային փորձ ունի Ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և հարկային խորհրդատվության ոլորտում: Իրականացրել է տարբեր ծրագրեր, որոնք ենթադրում են ֆինանսական մոդելների մշակում, հաշվետվությունների արդյունավետ վերլուծություն, ծախսերի կանխատեսումների պատրաստում և այլն:

Ներկայումս նա Big Four ընկերության Senior Tax and Financial Accounting Specialist-ը, որակավորված գլխավոր հաշվապահն ու աուդիտորն է:

Կրթություն

Հռիփսիմեն իր ուսումը ստացել է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետում և Jean Moulin University Lyon 3 համալսարանում: «Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայում» նա ստացել է կառավարչական հաշվառման, ֆինանսական հաշվառման, ՀՀ հարկային օրենսգրքի և ֆինանսական հաշվետվությունների մասով սերտիֆիկացիաներ։