Հարություն Ավագյան

Հարկային խորհրդատու

6+ տարիների փորձ ոլորտում: Աշխատել է տարբեր ընկերությունների և անհատ ձեռնարկատերերի հետ՝ իրականացնելով հարկային խորհրդատվություն և հաշվապահական գործառույթներ:

Կրթություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Մարքեթինգ և բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ (բակալավր)
ՀՈՒՄԿ կրթական հիմնադրամ
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (մագիստրատուրա)

Աշխատանքային փորձ

«Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ» ՓԲԸ, 2021 - այժմ
Հարկային խորհրդատու
«Բել-Նար» ՍՊԸ 2019 - 2021
Հաշվապահական թիմի ղեկավար
«Արթուր Լուլուկյան» հաշվապահական գրասենյակ, 2018 - 2019
Հաշվապահ
«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ, 2016 - 2018
Հաշվապահի օգնական

Ուզու՞մ եք միանալ մեզ