02.12.2022
8 րոպե

Agile թիմի հիմնական Event-ները

Agile Event-ները (այսուհետ՝ ceremonies) Agile գործընթացների անբաժան ու կարևոր իրադարձություններից են, երբ թիմը հավաքվում է՝ քննարկելու իրենց գործողությունների հաջորդող քայլերն ու ընթացքը: Այսօր խոսելու ենք չորս հիմնական Agile ceremony-ների մասին և ինչպես են դրանք օգտագործվում սպրինտային ցիկլի ընթացքում նախագծերը լուծելու համար:

«Agile ceremonies» տերմինը գալիս է առանցքային իրադարձությունները նշելու հայեցակարգից: Այնուամենայնիվ, դրանք ավելի քիչ են վերաբերում տոնակատարություններին և ավելի շատ՝ ծրագրի կյանքի ցիկլի մեջ հետևողական անցումներ ստեղծելուն:

Ի՞նչ է Agile Ceremony

Agile ceremony-ները Agile գործընթացների իրադարձություններ են, երբ թիմը հավաքվում է՝ քննարկելու իրենց գործողությունների հաջորդ ընթացքը: Սրանց հիմնական նպատակն է բարձրացնել հաղորդակցությունը Agile կամ Scrum թիմերում, որպեսզի բոլորը լինեն նույն էջում: Այս արարողություններին հաճախ նպաստում են Product Owner-ները կամ Scrum վարպետները:

Կան 4 հիմնական Agile ceremony-ներ` սպրինտի պլանավորման հանդիպում, ամենօրյա ստենդ-ափ հանդիպում, սպրինտի վերանայման հանդիպում և սպրինտի հետահայաց հանդիպում: Նախքան այս արարողություններից յուրաքանչյուրի կայացումը, թիմի բոլոր անդամները պետք է իմանան այս հիմնական տեղեկատվությունը.

Մշակող թիմից ո՞վ է ներգրավված այս արարողությանը:

  • Ե՞րբ է սկսվում:
  • Որքա՞ն ժամանակ է տևում 
  • Ի՞նչ է տեղի ունենում ընթացքում
  • Ո՞րն է ակնկալվող արդյունքը:

Ի՞նչ է սպրինտը

Սպրինտը ֆիքսված ժամանակահատված է, երբ թիմն աշխատում է կոնկրետ արդյունքների ուղղությամբ: Այն սովորաբար տևում է երկու շաբաթ և հանդիսանում է Agile նախագծի կառավարման շրջանակների հիմնական բաղադրիչը, որոնք սովորաբար օգտագործվում են արտադրանքի, ինժեներական կամ ծրագրային ապահովման մշակման թիմերի կողմից: Սպրինտներում աշխատելը թիմերին հնարավորություն է տալիս կրկնել և շարունակաբար կատարելագործել իրենց գործընթացները:

Այժմ ավելի մանրամասն խոսենք չորս հիմնական Agile Ceremoniesի մասին։ 
Որո՞նք են 4 Agile Ceremony-ները:
Կան չորս հիմնական Agile Ceremony, որոնք տեղի են ունենում յուրաքանչյուր սպրինտ ցիկլի ընթացքում: Յուրաքանչյուր ceremony սկսելուց առաջ թիմի անդամները պետք է հասկանան յուրաքանչյուր հանդիպման նպատակը և ինչպես է այն ազդում սպրինտի վրա:

1. Սպրինտի պլանավորման հանդիպումը

Սպրինտի պլանավորման հանդիպումն այն է, երբ զարգացման թիմը ժամանակ է հատկացնում պլանավորելու, թե ինչ աշխատանք է ավարտվելու առաջիկա սպրինտի ընթացքում:

Ո՞վ է ներգրավված:
Մշակող թիմը, Scrum Master-ը (եթե Ձեր թիմն օգտագործում է Scrum) կամ Product Ownerը:

Ե՞րբ է տեղի ունենում այս արարողությունը:
Յուրաքանչյուր սպրինտի սկզբում։ 

Որքա՞ն ժամանակ է տևում այս արարողությունը:
Շաբաթական մոտավորապես մեկ ժամ:

Ո՞ր շրջանակներում է սովորաբար օգտագործվում այս արարողությունը:
Sprint պլանավորման հանդիպումն օգտագործվում է և՛ Scrum, և՛ Kanban մեթոդոլոգիաներում: Agile մեթոդոլոգիաների մեծամասնությունը սպրինտի պլանավորման ինչ-որ ձև ունի, նույնիսկ եթե դրա համար նախատեսված մի ամբողջ ceremony չկա:

Ի՞նչ է տեղի ունենում այս հանդիպման ժամանակ:
Product Owner-ը կամ Scrum Master-ը աշխատում է մշակողների թիմի հետ՝ բացահայտելու այն կետերը, որոնց վրա թիմը կկենտրոնանա ընթացիկ սպրինտի նպատակների համար: Scrum-ի ժամանակ, սա այն դեպքն է, երբ թիմը առաջադրանքներին հանձնարարում է անհրաժեշտ կետերի գնահատումներ՝ չափելու համար, թե որքան ժամանակ կպահանջվի ավարտին հասցնելու յուրաքանչյուր հետաձգված նյութ:

Ո՞րն է այս արարողության ակնկալվող արդյունքը:
Մինչև սպրինտի պլանավորման հանդիպման ավարտը, զարգացման թիմում բոլորը պետք է իմանան սպրինտի վերջնական նպատակը և կոնկրետ ինչ կետեր են մտցվում սպրինտի հետաձգման մեջ:

2. Ամենօրյա ստենդ-ափ հանդիպումը

Ամենօրյա ստենդ-ափ ժողովը նախատեսված է մշակողների թիմի համար, որպեսզի տեղեկացնի թիմի անդամներին, թե ինչի վրա են նրանք աշխատում:

Ո՞վ է ներգրավված:
Մշակող թիմը, Scrum Master-ը (եթե կիրառելի է) և Product Ownerը:

Ե՞րբ է տեղի ունենում այս արարողությունը:
Օրական մեկ անգամ, սովորաբար աշխատանքային օրվա հենց սկզբում, նախքան բոլորը կսկսեն իրենց բուն աշխատանքը։ 

Որքա՞ն ժամանակ է տևում այս արարողությունը:
Մոտ 15 րոպե։ Ամենօրյա ստենափները պետք է շատ արագ լինեն և չպետք է պահանջեն կոնֆերանսի սենյակ կամ մեծ էկրան։

Ո՞ր շրջանակներում է սովորաբար օգտագործվում այս արարողությունը:
Agile Framework-ների մեծամասնությունն ունենում է ամենօրյա հանդիպում, որպեսզի թիմերը կարողանան հեշտությամբ ստուգել միմյանց, թե ինչի վրա են աշխատում այդ օրը:

Ի՞նչ է տեղի ունենում այս հանդիպման ժամանակ:
Մշակող թիմի բոլոր անդամները, ներառյալ Product Owner-ը և Scrum Master-ը, քննարկում են երեք հիմնական կետ՝ ինչ են նրանք ավարտել երեկ, ինչի վրա են աշխատում այսօր և արդյոք արգելքներ ունեն իրենց ճանապարհին:

Ո՞րն է այս արարողության ակնկալվող արդյունքը:
Այստեղ նախատեսված նպատակն այն է, որ մշակողների թիմում բոլորը շփվեն միմյանց հետ: Եթե ​​մշակող թիմից որևէ մեկը արգելք ունի, Scrum վարպետը կամ Product Owner-ը կաշխատի այդ մշակողի հետ: Դա տեղի է ունենում հանդիպումից հետո, որպեսզի կանխվի և ամենօրյա ստենդ-ափ հանդիպումը շատ երկար չտևի:

3. Սպրինտի վերանայման հանդիպումը

Sprint-ի վերանայման հանդիպումը հնարավորություն է ստեղծող թիմի համար ստանալ կարծիք նախագծի հիմնական շահագրգիռ կողմերից: Եթե ​​կան ճշգրտումներ, որոնք պետք է կատարվեն, Scrum Master-ը կամ արտադրանքի մենեջերը կկարգավորի այս գործընթացները։ 

Ո՞վ է ներգրավված:
Մշակող թիմը, Scrum Master-ը և Product Ownerը պարտավոր են մասնակցել այս հանդիպմանը: Հիմնական շահագրգիռ կողմերը, ինչպիսիք են ղեկավարությունը կամ վերջնական հաճախորդները, նույնպես ներկա են այս հանդիպմանը հետադարձ կապ տրամադրելու համար:

Ե՞րբ է տեղի ունենում այս արարողությունը:
Այս արարողությունը տեղի է ունենում սպրինտի ավարտին, երբ բոլոր առաջադրանքները ավարտված են, բայց մինչև սպրինտի հետահայաց տեղի ունենալը:

Որքա՞ն ժամանակ է տևում այս արարողությունը:
Ինչպես սպրինտային պլանավորումը, այս հանդիպումը պետք է տևի մոտ մեկ ժամ յուրաքանչյուր սպրինտի տևող շաբաթվա համար: Եթե ​​դուք ունեք երկշաբաթյա սպրինտ, ապա մոտավորապես երկու ժամ տևողությամբ հանդիպում կունենաք:

Ո՞ր շրջանակներում է սովորաբար օգտագործվում այս արարողությունը:
Այս շրջանակն օգտագործվում է և՛ Scrum, և՛ Kanban մեթոդներում: Kanban-ի և այլ Agile մեթոդների համար վերանայումները կարող են տեղի ունենալ նախագծի վերջում, ոչ թե սպրինտի վերջում:

Ի՞նչ է տեղի ունենում այս հանդիպման ժամանակ:
Այս հանդիպման նպատակն է հետադարձ կապ ստանալ այս սպրինտի ընթացքում մշակող թիմի կատարած աշխատանքի վերաբերյալ: Scrum Master-ը կամ Product Owner-ը կազմակերպում է հանդիպումը, ցուցադրում է թիմի ավարտված աշխատանքը և պատասծանում է արտաքին շահագրգիռ կողմերի հարցերին, որոնք մշակման թիմում չեն:

Ո՞րն է այս արարողության ակնկալվող արդյունքը:
Այս արարողությունը թե՛ ներքին, թե՛ անհրաժեշտության դեպքում արտաքին շահագրգիռ կողմերի համար հնարավորություն է տալիս կարծիք հայտնելու և վերջնական արտադրանքի վերաբերյալ հարցեր տալու: Scrum Master-ը կարող է օգտագործել այս հնարավորությունը՝ շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատելու համար՝ պարզելու, թե արդյոք որևէ բան ճշգրտման կարիք ունի:

4. Սպրինտային հետահայաց հանդիպումը

Սպրինտի հետահայաց հանդիպումը թիմի անդամների համար հնարավորություն է մտածելու անցած սպրինտի մասին՝ հասկանալու, թե ինչն է լավ անցել և ինչը կարող է բարելավվել հաջորդ անգամ:

Ո՞վ է ներգրավված:
Մշակող թիմը, Scrum Master-ը կամ Product Owner-ը: Յուրաքանչյուր ոք, ով ակտիվորեն աշխատել է առաջադրանքների վրա սպրինտի ընթացքում, պետք է մասնակցի այս հանդիպմանը: 

Ե՞րբ է տեղի ունենում այս արարողությունը:
Դա տեղի է ունենում սպրինտի ամենավերջում, սպրինտի վերանայման հանդիպումից հետո:

Որքա՞ն ժամանակ է տևում այս արարողությունը:
Այս հանդիպումը պետք է տևի մոտ 45 րոպե։ Եթե ունեք երկշաբաթյա սպրինտ, սպրինտի հետահայաց հանդիպումը պետք է տևի մոտ մեկուկես ժամ: 

Ո՞ր շրջանակներում է սովորաբար օգտագործվում այս արարողությունը:
Հետադարձ հայացքները սովորաբար օգտագործվում են Scrum-ում և Kanban-ում: Թիմերը, ովքեր օգտագործում են Kanban-ը, կարող են հետահայաց ցուցադրություններ անցկացնել յուրաքանչյուր նախագծի վերջում, այլ ոչ թե յուրաքանչյուր սպրինտի վերջում:

Ի՞նչ է տեղի ունենում այս հանդիպման ժամանակ:
Սա այն դեպքն է, երբ մշակողների թիմը որոշ ժամանակ է պահանջում այս սպրինտի թիմի առաջընթացին նայելու համար: Թիմը մտածում է այն մասին, թե ինչն է լավ անցել և ինչ կարող է ավելի լավ անել ապագա սպրինտների համար:

Ո՞րն է այս արարողության ակնկալվող արդյունքը:
Այս արարողության նպատակն է բացահայտել հիմնական կետերը: Եթե ​​թիմի անդամները կարող են ինչ-որ բան գտնել փոխելու և բարելավելու գալիք սպրինտի համար, նրանք պետք է դա կիսեն ամբողջ թիմի հետ: Որոշ Agile մեթոդոլոգիաներ հիմնված են շարունակական բարելավման վրա, և հետահայացները այդ գործընթացի անբաժանելի մասն են:

Համակարգեք Ձեր Agile Ceremony-ները նախագծերի կառավարման ծրագրային ապահովման միջոցով։ Օգտագործեք համապատասխան գործիքներ՝ աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու համար։ 
Վստահեք ու աջակցեք թիմին, մշտապես փորձեք զարգանալ ու կատարելագործել թիմը։

Բաժանորդագրվեք՝ մշտապես տեղեկացված լինելու համար

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Agile Project Management Essentials

Agile PM ուսումնասիրում 0-ից Scrum և Kanban-ի ուսումնասիրում Գործնական դասընթաց Հարցազրույցի նախապատրաստություն
Course-image
տեսնել ավելին
Course-image
Մեկնաբանություն