Դիմելով մեզ՝
ստեղծում եք
ավելի ուժեղ թիմ

Դիմել հիմա

Համագործակցության 2 տարբերակ

1

Դասընթացներ
թիմի համար

 • անհատական ծրագիր
 • երաշխավորված որակ
 • արդյունքների հստակ չափում
2

Internship
նախագծեր

 • կադրերի նախնական ընտրություն
 • մոնիթորինգի հնարավորություն
 • համատեղ մշակվող ծրագիր
Ինչու՞ ընտրել BDG-ն՝
որպես կորպորատիվ
գործընկեր
 • Յուրաքանչյուր գործընկերոջ համար մշակում ենք անհատական ծրագիր և մեթոդաբանություն
 • Նախագծում, զարգացնում և վերլուծում ենք նախագիծը՝ սկզբից մինչև վերջ
 • Իրականացնում ենք համագործակցության էֆֆեկտիվության չափում՝ քննություն, կարծիքների վերլուծություն, հաշվետվություն ֆորմատով։
 • Ձևավորում ենք հատուկ թիմ՝ ողջ նախագծի իրականացման համար
 • Կիրառում ենք որակի ապահովման մեխանիզմներ
 • Կատարում ենք դասընթացի վայրի, ծրագրի և մեթոդաբանության քննարկում | համաձայնեցում գործընկեր կազմակերպության հետ
 • Ունենք արժեքային ճկուն քաղաքականություն

Անհատական մշակված ծրագիր
և մեթոդաբանություն

Համագործակցում ենք լավագույնների հետ

Մեզ վստահում են կայացած, հաջողակ և կրթությունը առաջնային դասող ընկերությունները։ Մենք վստահ ենք, որ կրթվելով հասնելու ենք մեծ հաջողությունների։

Ի՞նչ դասընթացներ ենք ունեցել

Upgrade Training

Տևողություն: 5 դաս / 12,5 ժամ

 • leadership and Motivation
 • successfully Managing Remotely
 • connection to the team
 • tools for effective planning
Համոզիչ բանավոր և ոչ-բանավոր բիզնես հաղորդակցություն

Տևողություն: 9 դաս / 15 ժամ

 • բիզնես բանակցություններ
 • կազմակերպության իմիջ
 • ընկալման սխալներ
 • ինչ նախորդում է հաղորդակցությանը
 • պրեզենտացիոն հմտություններ
 • լսելու հմտությունը
Automation QA

Տևողություն: 24 դաս / 60 ժամ

 • Transition from Manual to Automation QA
 • Database Access
 • Python Collections
 • Branch Management – Git/GitHub

 

 

Data tables and whаt-if analysis

Տևողություն: 9 դաս / 18 ժամ

 • Excel, Tableau, Power BI ծրագրերի ուսումնասիրություն
 • վերլուծություններ կատարում
 • հաշվետվություններ ստեղծում
 • տվյալների վերլուծություն
 • աշխատակիցների հմտությունների զարգացում
Excel

Տևողություն: 7 դաս / 17,5 ժամ

 • Հաշվարկներ Excel-ում
 • Տեքստային, ժամային և ամսաթվային ֆունկցիաներ
 • Վիճակագրական եւ մաթեմատիկական ֆունկցիաներ
 • Տարատեսակ խնդիրների լուծում եւ քննարկում
Agile PM

Տևողություն: 20 դաս / 50 ժամ

 • ինտերակտիվ գործնական դասեր
 • soft skill-երի զարգացում
 • մեթոդոլոգիաների մանրամասն ուսումնասիրություն
 • գործող թիմում պրոյեկտների կառավարման բարելավում
Վաճառքի հմտություններ

Տևողություն: 3 դաս / 18 ժամ

 • վաճառքի մենեջերի հոգեբանական պատրաստում
 • ծանոթություն և երկխոսություն
 • հաճախորդի կարիքների նույնականացում
 • ներկայացում և փաստարկում
 • հաճախորդների առարկությունների և մտահոգությունների հետ վարվելը
 • գնային բանակցություններ

Համագործակցության առանձնահատկությունները

Համագործակցության 2 հնարավոր տարբերակ

Որակավորված և փորձառու թրեյներներ

Կադրերի համալրման աջակցություն

Միջազգային սանդղակներին համապատասխան մեթոդաբանության կիրառություն

Փորձ՝ տարբեր ոլորտների ընկերությունների հետ՝ որպես կորպորատիվ գործընկեր

Արդյունքների չափման մեխանիզմներ