06.12.2023
5 րոպե

Դիզայների դերը թվային պրոդուկտի մշակման մեջ

Թվային պրոդուկտներում, լինի դա վեբ կայք, բջջային հավելված, թե խաղ, դիզայնի դերը դժվար է գերագնահատել։ Այսօրվա ինֆորմացիայով գերհագեցած աշխարհում նոր պրոդուկտը պետք է լինի ինտուիտիվ, հեշտ օգտագործվող և գրավիչ, որպեսզի նոր օգտատերերին իր կողմ քաշի։ 

Այս հոդվածում պարզելու ենք, թե ով է պրոդուկտի դիզայները՝ Product Designer-ը և ինչ դեր ունի նա թվային պրոդուկտի մշակման գործի մեջ։ 

Ո՞վ է Product Designer-ը

Ընդհանուր առմամբ Product Designer-ի նկարագրությունը բավականին պարզ է. նա պատասխանատու է պրոդուկտի նախագծման համար, լինի դա թվային, թե ֆիզիկական: Product Designer-ներն աշխատում են բոլոր տեսակի ապրանքների մշակման վրա՝ կայքերիցից և բջջային հավելվածներից մինչև ֆիզիկական սարքեր, ինչպիսիք են հեռակառավարման վահանակները և տոստերները:

Բայց այստեղ մենք կկենտրոնանանք թվային պրոդուկտներ նախագծող մասնագետների աշխատանքն ուսումնասիրելու մեջ։ Նրանք հիմնականում նախագծում են օգտատերերի փորձառություններ և ինտերֆեյսեր կայքերի, հավելվածների, թվային սարքերի և այլնի համար:

Product Designer-ները նոր պրոդուկտներ նախագծելիս հաշվի են առնում օգտագործողների կարիքները, տեխնոլոգիական հնարավորությունները, բիզնեսի սահմանափակումները և իհարկե դիզայնի սկզբունքները։ Ամեն անգամ, երբ հանդիպում եք հիասքանչ թվային պրոդուկտի, կարող եք համոզված լինել, որ դրա վրա աշխատել են պրոֆեսիոնալ Product Designer-ներ։ 

Ո՞րն է Product Designer-ի և UX/UI Designer-ի տարբերությունը

Քանի որ թվային աշխարհում շատ տարածված է նաև UX/UI Designer տերմինը, եկեք արագ հասկանանք, թե ինչով են այս մասնագետները տարբերվում Product Designer-ից։ 

Իրականում Product Designer-ի և UX/UI Designer-ի ֆունկցիաների մեջ որոշակի համընկնում կա։ Երկուսն էլ կիրառում են օգտագործողի վրա հիմնված նախագծման սկզբունքներ և տիրապետում են նրանց հետազոտության, journey map-երի մշակման, նախատիպերի դիզայնի և շատ այլ հմտություններին։ 

Բացի այդ, և՛ Product Designer-ները, և՛ UX/UI Designer-ները կարող են հասկանալ արտադրանքի բիզնես նպատակները և գիտեն, թե ինչպես ներառել այդ նպատակները իրենց որոշումների կայացման մեջ:

Այնուամենայնիվ, նրանց մոտեցումներն ու ֆունկցիաները որոշակիորեն տարբերվում են: UX/UI Designer-ի համար առաջնային է համարվում օգտագործողի փորձառությունը, ուստի նրա աշխատանքը ամբողջությամբ ուղղված է դրա հետազոտմանն և փորձերի միջոցով բարելավումներ անելուն։ 

Product Designer-ն ունի պատասխանատվության ավելի լայն շրջանակ։ Նրա նպատակը պրոդուկտը բիզնես նպատակներին և շահագրգիռ կողմերի (stakeholders) կարիքներին համապատասխանեցնելն է։ 

Փոքր թիմերում հաճախ Product Designer-ն իր վրա է վերցնում նաև պրոդուկտի UX/UI դիզայնը, կամ UX/UI Designer-ն իրականացնում է Product Designer-ի ֆունկցիաները։ Սակայն ավելի մեծ թիմերում, բարդ պրոդուկտներ մշակելիս այս երկու դերերն առանձնանում են։ 

Product Designer-ի հմտություններն ու պարտականությունները

Ի տարբերություն ավելի նեղ մասնագիտացումներ ունեցող դիզայներների` Product Desinger-ները սովորաբար ավելի բազմակողմանի հմտություններ են զարգացնում, որպեսզի պատասխանատվություն վերցնեն պրոդուկտի մշակման ողջ պրոցեսի համար։ 

Product Desinger-ի 4 հիմնական հմտություններն են.

 • Բիզնես մտածողություն
 • Կոնկրետ ոլորտում օգտագործվող տեխնոլոգիաների իմացություն
 • Դիզայնի պրակտիկ գիտելիքներ և անհրաժեշտ գործիքների տիրապետում
 • Տեխնոլոգիական ​​թիմերում աշխատելու ունակություն

Նրանք պետք է կարողանան հարմարվել ինչպես դիզայնի անընդհատ զարգացող աշխարհին, այնպես էլ պրոդուկտի հանդեպ պահանջների փոփոխություններին: Դա մի ոլորտ է, որը պահանջում է մշտական ​​ուսուցում և ստեղծարարություն, որպեսզի ձեր նախագծերը միշտ լինեն հարմարավետ և հասանելի՝ նպաստելով բիզնես նպատակների իրականացմանը։

Product Desinger-ների դերը տարբերվում է տարբեր թիմերում: Բայց նրանց հիմնական պարտականությունները կարելի է ամփոփել հետևյալում․ 

 • Ձևակերպել նորարարական գաղափարներ և հայեցակարգեր՝ հիմնված stakeholder-ների ուսումնասիրության, հետազոտությունների և ռազմավարության վրա:
 • Սահմանել և մշակել նախագծային լուծումներ, որոնք ուղղված են բիզնես նպատակներին՝ միաժամանակ բավարարելով օգտատերերի կարիքները:
 • Իրականացնել առկա լուծումների հետազոտություններ՝ արդեն  գոյություն ունեցող ապրանքների կամ դրանց հետ կապված որևէ խնդիրների մասին պատկերացում ունենալու համար:
 • Մշակել նախատիպեր՝ հիմնվելով արտադրանքի հայեցակարգի վրա և փորձարկել դրանց օգտագործելիությունը թիմի հետ միասին:
 • Ստեղծել գրավիչ և ֆունկցիոնալ ինտերֆեյսեր:
 • Կազմել նախագծային փաստաթղթերը և ստեղծել դիզայնի համակարգեր:
 • Համագործակցել այլ դիզայներների, ծրագրավորողների, քոփիռայթերների, մարքեթոլոգների հետ՝ բարձրորակ պրոդուկտ ստանալու համար:
 • Անհրաժեշտության դեպքում առաջնորդել կրտսեր դիզայներներին ստեղծագործական գործընթացում:
 • Պրոդուկտը ստեղծելուց հետո ապահովել դրա թեստավորումն ու անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարումը։ 

Դիզայներների դերը պրոդուկտի մշակման գործընթացում

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ դիզայները ներգրավված է միայն պրոդուկտի նախագծման փուլում։ Բայց իրականում Product Designer-ը մասնակցում է պրոդուկտի մշակման բոլոր քայլերին։ Այդ գործընթացը կարող է տարբերվել տարբեր թիմերում և պրոդուկտների դեպքում, բայց դիզայնի պրոցեսի շրջանակներում դրա հիմնական փուլերը հետևյալն են․ 

 1. Պրոդուկտի տեսլականի սահմանում (Defining the product vision)
 2. Պրոդուկտի հետազոտություն (Product research)
 3. Օգտագործողի վերլուծություն (User analysis)
 4. Գաղափարների գեներացում (Ideation)
 5. Դիզայն (Design)
 6. Թեստավորում և վավերացում (Testing and validation)
 7. Աշխատանք գործարկումից հետո (Post-launch activities)

Պրոդուկտի տեսլականի սահմանում

Մինչև նույնիսկ որևէ դիզայնի պրոցես սկսելն անհրաժեշտ է սահմանել պրոդուկտի տեսլականը, որպեսզի ամբողջ թիմի, և մասնավորապես դիզայներների համար, պարզ լինի այն կոնտեքստը, որի շրջանակներում նրանք աշխատելու են։ 

Պրոդուկտի հետազոտություն

Այս փուլը ներառում է ինչպես գոյություն ունեցող լուծումների, այնպես էլ պոտենցիալ օգտագործողների ուսումնասիրումը։ Դիզայներներն այստեղ կիրառում են օգտագործողների հարցազրույցների (user interviews), օնլայն հարցումների, կոնտեքստում ուսումնասիրման (contextual inquiry) և այլ տեխնիկաները։ 

Օգտագործողների վերլուծություն

Այս փուլում վերլուծվում են հետազոտության արդյունքները և մոդելավորվում են օգտագործողների այն խմբերը, որոնց համար մենք մշակում ենք մեր պրոդուկտը։ 

Գաղափարների գեներացում 

Այս փուլում թիմը գեներացնում է նոր գաղափարներ՝ օգտագործողի բացահայտված խնդիրներն ու կարիքները բավարարելու համար։ Product Designer-ներն այստեղ օգտագործում են User Journey Mapping-ը, սցենարների մշակումը, User story-ները՝ որպես գաղափարներն ավելի առարկայական դարձնելու գործիքներ։ Այս փուլում նրանք նաև ստեղծում են պրոդուկտի կառուցվածքն ու առաջին սկեչերը։ 

Դիզայն 

Պրոդուկտի ստեղծման ընթացքում բուն դիզայնի վրա աշխատանքը տարբերվում է նրանով, որ այստեղ դիզայներներն աշխատում են անընդհատ բարելավման պրոցեսով․

1․ Նախատիպավորում (Prototyping) – որտեղ ստեղծվում է պրոդուկտի նախատիպ;

2․ Վերանայում (Reviewing) – որտեղ նախատիպը տրվում է օգտագործողներին և այլ շահառուներին՝ հետադարձ կապ ստանալու նպատակով;

3․ Բարելավում (Refining) – որտեղ հետադարձ կապի հիման վրա նախատիպը բարելավվում և պարզեցվում է։ 

Այս պրոցեսը կարող է անցնել բազմաթիվ կրկնություններ (iteration-ներ)՝ մինչև վերջնական դիզայնի հաստատումը։ 

Թեստավորում և վավերացում

Այս փուլի նպատակն է վավերացնել, որ պրոդուկտն աշխատում է այնպես, ինչպես նախագծվել է։ 

Աշխատանք գործարկումից հետո

Պրոդուկտի գործարկումից հետո ևս իրական օգտագործողների հետադարձ կապի հիման վրա այն բարելավվում և կատարելագործվում է։ Սա վերաբերվում է թե՛ ֆունկցիոնալին, թե՛ օգտագործման հարմարավետությանը, թե՛ դիզայնին։ 

Եկեք նաև դիտարկենք, թե ինչ հարաբերությունների մեջ է Product Designer-ը թիմի այլ անդամների հետ։ 

Product Designer-ի հարաբերությունները թիմի հետ

Նախկինում դիզայների դերն ավելի սահմանափակված էր վիզուալ դիզայնով: Բայց այսօր արդեն անհնար է դիզայների համար աշխատել առանց պրոդուկտի մշակման ողջ գործընթացում ներգրավվելու: Սա նշանակում է, որ դիզայներները պետք է սերտորեն աշխատեն թիմի մյուս անդամների հետ պրոդուկտի ստեղծման սկզբից:

Թե ում հետ է աշխատում Product Designer-ը, շատ բան կախված է թիմի չափից: Ավելի փոքր թիմերում նրանք երբեմն ստանձնում են պրոդուկտի նախագծման այլ դերերի պարտականությունները: Ավելի մեծ թիմերում Product Designer-ները միշտ սերտորեն համագործակցում են ամբողջ թիմի հետ:

Product Designer-ն աշխատում է թիմի այս անդամների հետ․

 • Շահագրգիռ կողմերի (stakeholders) հետ, որպեսզի ավելի լավ հասկանա բիզնես նպատակները և պրոդուկտի դիզայնը համապատասխանեցնի իրենց ակնկալիքներին:
 • Product Owner-ի հետ, որպեսզի դիզայնի պրոցեսը համապատասխանեցնի պրոդուկտի տեսլականին և մշակման փուլերին:
 • Product Manager-ի հետ, որպեսզի քննարկի առաջարկվող դիզայներական լուծումները։   
 • Դիզայնի թիմի հետ, եթե ընկերությունն ունի առանձնացված դիզայնի բաժին։ 
 • Ինժեներական թիմի հետ՝ դիզայնը պատրաստի պրոդուկտի մեջ ներդնելու համար:
 • Մարքեթինգի թիմի հետ՝ պրոդուկտի գաղափարախոսությունը նրանց փոխանցելու և այն շուկա հանելուն աջակցելու նպատակով։ 

Այսպիսով՝ Product Designer-ը բազմահմուտ մասնագետ է, ով պատասխանատու է պրոդուկտի դիզայնի համար։ Նա հաշվի է առնում պրոդուկտի տեսլականը, օգտատերերի կարիքներն ու բիզնես նպատակները։ 

Եթե ձեզ հետաքրքրում է դիզայների մասնագիտությունը, ապա կարող եք դիտարկել BDG-ի UX Like an Adventure դասընթացը՝ այս ոլորտ մտնելու և արագ հաջողությունների հասնելու համար։ 

Բաժանորդագրվեք՝ մշտապես տեղեկացված լինելու համար

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Մեկնաբանություն